ASO Spijker – Studieaanbod 5de en 6de jaar

ONS VIJFDE EN ZESDE JAAR

Vanaf 1 september 2023 start het vijfde jaar met een nieuwe lessentabel. Het zesde jaar volgt in schooljaar 2024 – 2025.

Alle studierichtingen op onze school hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze richtingen bereiden je niet voor om te gaan werken na het beƫindigen van je secundaire studies.

Elke richting (behalve humane wetenschappen en moderne talen) bestaat in de 3de graad uit twee polen, deze vakken geven de klemtonen in de richting aan. In al onze richtingen neemt de studie van de moderne talen, naast vakken zoals wiskunde en wetenschappen een belangrijke plaats in. Het aandeel van deze vakken varieert, samen met de specifieke richtingsvakken naargelang de richting je kiest. Ook vakken zoals geschiedenis, esthetica, godsdienst en lichamelijke opvoeding vervolledigen in elke doorstroomrichting de brede, algemene vorming.

Een handig overzicht van alle richtingen met de beschrijving van het profiel en de lessentabel kan je downloaden.