ASO Spijker – Studieaanbod 5de en 6de jaar

ONS VIJFDE EN ZESDE JAAR

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beƫindigen van je secundaire studies.

Elke richting (behalve humane wetenschappen) bestaat in de 3de graad uit twee polen, deze vakken geven de klemtonen in de richting aan. In alle ASO- studierichtingen neemt de studie van de moderne talen, naast vakken zoals wiskunde en wetenschappen een belangrijke plaats in. Het aandeel van deze vakken varieert, samen met de specifieke richtingsvakken naargelang de richting je kiest. Ook vakken zoals geschiedenis, esthetica, godsdienst en lichamelijke opvoeding vervolledigen in elke ASO-richting de brede, algemene vorming.

In het 6de jaar krijg je de kans om twee lesuren vrije ruimte per week zelf in te vullen. We bieden je een ruime keuze aan, om binnen een bepaald vak je studie te verdiepen of je vakkenpakket als geheel te verbreden.