ASO Spijker – Studieaanbod: Moderne talen

Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert
een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen.
Daarnaast verdiepen ze hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven)
in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van
verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Ook de reflectie op taal
en de kennismaking met anderstalige literatuur nemen een belangrijke plaats in.

Ze leren Spaans als vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak
van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

Specifiek voor de studierichting:

• Uitgebreid pakket moderne talen: Engels,
Frans, Nederlands: taalsystematiek,
taalverwerving en taalontwikkeling, relatie
taaluitingen en gebruikers, taalvariatie,
tekstopbouw, communicatieve vaardigheden,
literatuur
• Duits
• Spaans
• Introductie tot taaltechnologie

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Engels 3 3
Esthetica 2
Frans 5 5
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
L.O. 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Spaans 3 3
Wiskunde 3 3
Taaltechnologie en
taalredactie
2