ASO Spijker – Toekomstige leerling

Opendeurdag

Hey!

Hopelijk kom jij volgend schooljaar naar onze school en zien we je op onze speelplaats.
Wil je meer info over de inschrijvingen? Dan klik je best op onderstaande knop.

ENKELE KLASSEN UIT HET 1STE JAAR

We stellen jullie graag enkele klassen uit ons eerste jaar voor! Wie zijn onze leerlingen en leerkrachten? Hoe zien onze klaslokalen eruit? Hoe was de overstap van de basisschool naar de secundaire school? Welke accenten zijn er en wat houden ze in? Dat en nog heel wat meer kom je hier te weten.

Klasfoto

1LATa

Een vrolijke bende, die jongens en meisjes van 1LATa! Je kan duidelijk zien dat zij vol goesting naar ‘t ASO Spijker komen, toch?

FotoPark

1AVa

Ontdek de toppers van Algemene Vakken.

MTCAPark

1MT&Ca

Hier zijn ze dan: de MT&C-toppers.

FotoStem1

1STEMa

Hallo! Wij zijn 1STEMa: een grappige, toffe klas. Tijdens de STEM-lessen doen we soms proefjes of werken we met een microscoop. En dat vinden we héél leuk!

Van basisschool naar onze school

Vind jij het ook zo spannend?
Een nieuwe grote school waar je nog niet iedereen kent!

“Waar is mijn lokaal?” zal je je afvragen of “Wie zijn mijn juffen en meesters? Of moet ik nu mevrouw en meneer zeggen?” Dat is allemaal heel spannend. Toch hoef je niet echt zenuwachtig te zijn. Dit luik op onze website is helemaal voor jou bedoeld. Je vindt hier al heel wat antwoorden op je vragen.

In het filmpje vertellen onze eerstejaars alvast hoe zij de stap naar onze school hebben beleefd. En wees maar zeker dat ze het even spannend vonden als jij.

je kan kiezen

In het secundair onderwijs heb je verschillende mogelijkheden waaruit je kan kiezen.

1e In het eerste jaar kan je kiezen uit vier opties: Algemene Vakken, Latijn, STEM of MT&C (Moderne Talen & Cultuur).

Wat je ook kiest (met uitzondering van Latijn), na het eerste jaar kan nog elke keuze worden gemaakt. We willen je vanaf de start optimaal motiveren door je een keuze te laten maken voor enkele lesuren volgens jouw interesses en mogelijkheden.

2e In het tweede jaar maak je een keuze voor 5 lesuren in de week. Wat die keuze ook is, vanaf het derde jaar kun je nog elke keuze maken (met uitzondering van Latijn en Grieks: die kan je enkel kiezen als je die ook al deed in de eerste graad).

We besteden in de loop van het tweede jaar ruim aandacht aan de verschillende keuzemogelijkheden die er zijn vanaf het derde jaar.

start van het schooljaar

Begin september is het weer zover, heel wat nieuwe leerlingen starten op onze school. Ook Kasper, toekomstige leerling, kijkt er naar uit en heeft wat vragen, Julie uit ons 1ste jaar weet er de geknipte antwoorden op!

Kasper

Hey, ik kom volgend jaar naar het Spijker. Ik vind die eerste schooldag toch wel spannend eigenlijk.

6de leerjaar
Julie

Ah tof! Op het einde van augustus is er een infoavond en de eerste schooldag ben je veel bij je titularis. Maar omdat je al eens op school was, verloopt die eerste dag wel vlot hoor. Je weet al waar je klas is en met wie je in de klas zit.

leerling in ons 1ste jaar
Kasper

En is er dan al direct les?

6de leerjaar
Julie

Neen hoor. In het begin krijg je informatie en de leerkrachten komen je in de klas halen om naar een ander lokaal te gaan. Je komt ook veel te weten over de school en er staan we leuke activiteiten op het programma die eerste dagen. Je moet je echt geen zorgen maken!

leerling in ons 1ste jaar
Kasper

Dat klinkt inderdaad wel chill, maar het is gewoon dat alles nieuw en groot is hé.

6de leerjaar
Julie

Op de website staat op de homepage onderaan een foto van het domein en er is zelfs een virtuele tour. Dan kan je al eens door de gebouwen wandelen en zelfs de lokalen zien waar je les gaat hebben.

leerling in ons 1ste jaar
Kasper

Graaf! Ik ga kijken. Doei …

6de leerjaar

een dag op het spijker

Wanneer is er les? Ontspanning? En ook … wanneer stop de lesdag?

08.20 uur – naar de klas
08.30 uur – 1ste lesuur
09.20 uur – 2de lesuur
10.10 uur – speeltijd

10.25 uur – 3de lesuur
11.15 uur – 4de lesuur
12.05 uur – middagpauze
13.15 uur – 5de lesuur

14.05 uur – 6de lesuur
14.55 uur – speeltijd
15.10 uur – 7de lesuur
16.00 uur – einde schooldag

Elke maandag is er tussen 12.50u en 13.15 uur een klasuur, waarin praktische zaken aan bod komen die los staan van de lessen. Woensdag stoppen de lessen om 12.00 uur.

Er zijn tal van middagactiviteiten op onze school. Zo zijn er bijwerkklassen voor leerlingen die graag een extra woordje uitleg krijgen van klasgenoten, of kan je deelnemen aan ontspannende activiteiten zoals middagsport, schaakklas, muziekklas, klassencompetitie, pingpongen … Ook kan je genieten van ons prachtige park, activiteiten op het sportplein of gezellig een babbeltje slaan met klasgenoten op de ruime speelplaats.

Benieuwd naar ons schoolreglement 2024-2025? Lees dan zeker eens dit document.