ASO Spijker – school in Hoogstraten

Aangenaam

Met een voet op vandaag en
een kwinkslag naar onze geschiedenis,
vertellen we je op deze pagina wie we zijn en waar we als school voor staan.

Onze visie - Jong kunnen zijn

Onze school is in de eerste plaats een leeromgeving. We vinden het belangrijk dat onze jongeren de juiste kennis en vaardigheden meekrijgen met het oog op hun verdere studies. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs steeds met veel zorg.

Daarnaast moeten onze leerlingen echter ook jong kunnen zijn: ze moeten kunnen genieten, hun vizier verbreden, hun talenten ontdekken en hun minder sterke kanten proberen te aanvaarden. Hierbij is er ruimte om fouten te maken en deze ook zelf recht te zetten.
Wij willen graag een school zijn die barst van het leven waar leerlingen met goesting naartoe komen. Onze ploeg barst in elk geval van goesting om van het leven hier op school een warme tijd te maken die beklijft omwille van de ervaringen, maar ook omwille van de inhoud van onze opleidingen.

Hoe we dat engagement precies concreet proberen na te komen, kan u nalezen in ons pedagogisch project (download) of beluisteren via de audioknop.

Jong kunnen zijn op het ASO Spijker

Downloads

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, het tweede deel betreft het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte staat er nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit laatste onderdeel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement kwam tot stand in overleg tussen de inrichtende macht (het schoolbestuur) en de schoolraad.

’t ASO Spijker leeft

Naast leren wordt er ook geleefd op onze school. Daar horen projectdagen, feesten en leuke activiteiten bij. Ben je benieuwd? Ga dan even over de afbeelding om meer te ontdekken.

Spijker Zingt & Danst

Soms moet je alles eens losgooien en dat nemen wij letterlijk! Tijdens een middagpauze zetten we de beste hits op in onze feestelijke Rabboenizaal en zingen en dansen we met honderden leerlingen tegelijk de ziel uit ons lijf. Sfeer gegarandeerd!

Piazza

Zagen en boren of eerder met een mooie choreo scoren? Schilderen of fotograferen, sterk met woorden of met media iets creëren.
Als Piazza zijn tenten bij ons op school neerplant, dan tonen onze 4de jaars zich een week lang van hun meest artistieke kant.

Picknick

Pickenickenickenicke, in de maand mei picknicken we met iedereen op de Spijkerwei, of op de speelplaats. We zetten een streepje muziek op, vullen onze buik met een goed smoske en die dag schijnt de zon net altijd iets harder bij ons op school. Maar goed ook met dat lekkere ijsje achteraf!

Leerkrachtenfeest

Met stip voor veel spijkerkoppen dé hoogdag van het schooljaar. Ons LKF is elk jaar een totaalspektakel, gedragen door onze zesdejaars, kleur gegeven door alle andere jaren. Op die manier worden onze leerkrachten bedankt met muziek, acrobatie, toneel, dans, mode en zoveel meer!

Startdagen

Een goede start maken we samen! Met je nieuwe klas ga je op stap om elkaar beter te leren kennen via gesprekken, sport & spel in plaats van lesdagen. Want in een klas leer je niet alleen, je leeft er ook in! Daar investeren we dus graag tijd in.

Italië

De climax van zes jaar leren en leven op het Spijker: een alomvattende, educatieve en sfeervolle reis richting het zuiden, waarin we van Venetië trekken tot in Rome en nog veel andere plekken om bij weg te dromen. Tien dagen lang word je ondergedompeld in de Italiaanse cultuur en geschiedenis. Che fantastico!

Kerstviering

Met Kerstmis kom je niet zomaar je rapport afhalen. We maken traditioneel tijd om even stil te staan bij de betekenis van Kerstmis en wat dat voor ons nog kan betekenen. Ons Spijkerkoor brengt ons elk jaar in warmere kerstsferen!

Ons park

Een groene long in het midden van onze school, waar je naar hartelust kan vertoeven tijdens speeltijden en middagpauzes. Je kan erin wandelen of tot rust komen. Zelfs een openluchtklas is er aanwezig, waar je bij mooi weer les kan krijgen.

Parijs

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, Il y a tout ce que vous voulez à Paris!
Elk jaar gaan onze 5de jaars op buitenlandse reis naar Parijs. Zo leren ze een grootstad kennen en al haar facetten bewonderen en waarderen.

Sinterklaas

Hoor wie klopt daar, kinderen?

Bij ons komt elk jaar de Sint op bezoek. Tenminste, als onze leerlingen braaf geweest zijn en een mooie brief hebben geschreven aan de Sint. Zingend doorheen alle gangen leiden ze de heilige man naar onze school. En na de middag is er pret gegarandeerd met onze sinterklaasshow.

Ons sportveld

Een potje voetbal tijdens de middag? Op ons grote kunstgrasveld en bijhorende looppiste kan je je eens goed uitleven. Misschien doet jouw klas wel mee aan de competitie tegen de leerkrachtenploeg?

De naam ‘spijker’

Tussen 1535 tot 1537 onder keizer Karel de Vijfde, is het eerste gebouw van onze school gebouwd aan de Gelmelstraat. Dat eerste gebouw was een opslagplaats voor het graan dat de boeren van het land van Hoogstraten als pacht moesten afstaan aan hun Heer, de graaf. In die tijd was het Latijn nog de taal van geestelijken, geleerden en bestuurders. Daarom noemden men die graanzolder ‘spicarium’ en de gewone mensen maakten daar ‘spicar’, ‘spijker’ van, onzijdig zoals het Latijnse woord en dus ‘het’ Spijker.

 • 3 mei 1832

  Op 3 mei 1832 arriveerden te Hoogstraten twee karren. Op de eerste drie zusters, op de tweede wat meubelen, vijf broden en een weinig vlees.

  Twee karren

 • 1 juli 1832

  In niet bijzonder gunstige omstandigheden, verstoken van overvloed en luxe, begon op 1 juli 1832 het eerste schooljaar met zes leerlingen.” Zo werd het Spijker een ursulineklooster en een meisjespensionaat. Een klein begin voor een school die spoedig veel en veel groter zou worden.

  Zes leerlingen

 • 16 augustus 1845

  Aanvankelijk gebeurde het onderwijs in de Franse taal. Frans, pianospel en handwerk waren onmisbaar voor de “demoiselles bien éducées.” De eerste uitbreiding van het onderwijsprogramma, de “école de couture”, dateerde van 16 augustus 1845.

  école de couture

 • 31 januari 1887

  De Lagere School kwam er in 1884. Op 31 januari 1887 wordt de “bewaarschool” door de gemeente Hoogstraten erkend en een jaar later erkende de Staat de Spijkerschool. In 1892 ging men van start met een huishoudklas, die het volgende jaar werd erkend.

  erkenningen

 • 1913

  Het aantal leerlingen groeide gestadig en bij het begin van het schooljaar 1906-1907 moesten de zusters beroep doen op lekenjuffrouwen en in 1913, aan de vooravond van WOI, werd de komst van de honderdste leerlinge gevierd. De leerlingen kwamen werkelijk van overal: uit eigen streek, uit grote steden, van over de noordergrens en zelfs vanuit Engeland.

  100ste leerling

 • 1 oktober 1918

  Op 1 oktober 1918 gaat de “Landelijke Huishoudschool” met 16 leerlingen van start. Alles kan er geleerd worden, zelfs het koemelken! Deze school werd in 1934 erkend en telde toen reeds 44 leerlingen.

  Landelijke Huishoudschool

 • 1943

  De wereldoorlogen deden de activiteiten niet afnemen, het aantal leerlingen groeide zelfs tijdens de oorlogsjaren. 1943, dus tijdens WOII, start van de “Moderne Humaniora”.

  Moderne Humaniora

 • De jaren '50

  De Landelijke Huishoudschool werd vanaf 1952 een volledige afdeling voor technisch- en beroepsonderwijs. Het Spijker werd ook betrokken in de schoolstrijd van 1955. Op 24-25-26 maart gingen de schoolpoorten toe en het lekenpersoneel trok naar de Brusselse betoging. Men zette de actie kracht bij door voordrachten te houden en door de oprichting van de oudervereniging.

  Oudervereniging

 • 27 januari 1959

  Op 27 januari 1959 ontving men de toelating om een hogere cyclus Moderne Humaniora in te richten en op 1 september startte de Latijnse afdeling.

  hogere cyclus

 • 1 september 1967

  Onder impuls van zuster Augusta ging op 1 september 1967 de Hotelschool van start.

  Hotelschool

 • 1977

  Toen er in 1977 ook een kinderdagverblijf kwam, was de cirkel rond. Men kan op het Spijker begeleiding en opvoeding vinden vanaf de geboorte tot volwassenheid.

  van geboorte tot volwassenheid

 • 1995

  In 1995 werden de Humaniora en de Lagere school “gemengd”: de jongens deden hun intrede. Vandaag vormt de school een groot geheel aan drie straten (Gelmelstraat, Antoon de Lalaingstraat en de Lindendreef) met in het centrum het oude, rustige park.

  gemengd

 • 2022

  ASO Spijker behoort sinds september 2022 tot het vrij gesubsidieerde net en wordt beheerd door Mirho vzw.  De administratieve zetel is gevestigd te Hoogstraten, Gelmelstraat 58A.

  Mirho omvat vier basisscholen (Klein Seminarie, Klimtoren, Scharrel en Spijker), vier secundaire scholen (ASO Spijker, Klein Seminarie, VITO en VTI Spijker), twee internaten (Klein Seminarie en Spijker) en twee kinderdagverblijven (Spijker en De Gelmeltjes). Samen zijn onze scholen goed voor meer dan 5 000 leerlingen en ruim 900 personeelsleden.

  Verwonderd bij het lezen van onze naam? Prima! Want laat net dat nu één van de grote doelen zijn die we willen bereiken met onze kinderen en jongeren. Hen laten opgroeien tot volwassenen die steeds opnieuw de wereld om hen heen met een verwonderde blik bekijken. Want verwondering geeft het leven kleur, stelt valse zekerheden in vraag en laat toe om grenzen te verleggen. Kortom: zonder verwondering geen kennis, laat staan wijsheid.

  “Mirho” is overigens Esperanto voor “verwondering” met de h van “Hoogstraten” of anders gezegd: “Laat je verwonderen in Hoogstraten”. Maar dat had je vanuit je verwondering vast zelf al uitgedokterd…

  We zijn trots op ons sterk en divers onderwijsaanbod in Hoogstraten, met roots van bijna 200 jaar oud. Onze scholen, internaten en kinderdagverblijven genieten een sterke uitstraling in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Door de krachten te bundelen wensen we de toekomstige kwaliteit van het katholiek onderwijs in Hoogstraten te verzekeren en de samenwerking tussen de scholen optimaal te organiseren.

  www.mirho.be
  Facebook: https://www.facebook.com/mirhovzw

  Mirho