Onze school leeft

Aangenaam

Met een voet op vandaag en
een kwinkslag naar onze geschiedenis,
vertellen we je op deze pagina wie we zijn en waar we als school voor staan.

Onze visie - Jong kunnen zijn

Onze school is in de eerste plaats een leeromgeving. We vinden het belangrijk dat onze jongeren de juiste kennis en vaardigheden meekrijgen met het oog op hun verdere studies. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs steeds met veel zorg.

Daarnaast moeten onze leerlingen echter ook jong kunnen zijn: ze moeten kunnen genieten, hun vizier verbreden, hun talenten ontdekken en hun minder sterke kanten proberen te aanvaarden. Hierbij is er ruimte om fouten te maken en deze ook zelf recht te zetten.
Wij willen graag een school zijn die barst van het leven waar leerlingen met goesting naartoe komen. Onze ploeg barst in elk geval van goesting om van het leven hier op school een warme tijd te maken die beklijft omwille van de ervaringen, maar ook omwille van de inhoud van onze opleidingen.

Hoe we dat engagement precies concreet proberen na te komen, kan u nalezen in ons pedagogisch project (download) of beluisteren via de audioknop.

Jong kunnen zijn op het ASO Spijker

Downloads

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, het tweede deel betreft het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte staat er nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit laatste onderdeel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement kwam tot stand in overleg tussen de inrichtende macht (het schoolbestuur) en de schoolraad.

De naam ‘spijker’

Tussen 1535 tot 1537 onder keizer Karel de Vijfde, is het eerste gebouw van onze school gebouwd aan de Gelmelstraat. Dat eerste gebouw was een opslagplaats voor het graan dat de boeren van het land van Hoogstraten als pacht moesten afstaan aan hun Heer, de graaf. In die tijd was het Latijn nog de taal van geestelijken, geleerden en bestuurders. Daarom noemden men die graanzolder ‘spicarium’ en de gewone mensen maakten daar ‘spicar’, ‘spijker’ van, onzijdig zoals het Latijnse woord en dus ‘het’ Spijker.

 • 3 mei 1832

  Op 3 mei 1832 arriveerden te Hoogstraten twee karren. Op de eerste drie zusters, op de tweede wat meubelen, vijf broden en een weinig vlees.

  Twee karren

 • 1 juli 1832

  In niet bijzonder gunstige omstandigheden, verstoken van overvloed en luxe, begon op 1 juli 1832 het eerste schooljaar met zes leerlingen.” Zo werd het Spijker een ursulineklooster en een meisjespensionaat. Een klein begin voor een school die spoedig veel en veel groter zou worden.

  Zes leerlingen

 • 16 augustus 1845

  Aanvankelijk gebeurde het onderwijs in de Franse taal. Frans, pianospel en handwerk waren onmisbaar voor de “demoiselles bien éducées.” De eerste uitbreiding van het onderwijsprogramma, de “école de couture”, dateerde van 16 augustus 1845.

  école de couture

 • 31 januari 1887

  De Lagere School kwam er in 1884. Op 31 januari 1887 wordt de “bewaarschool” door de gemeente Hoogstraten erkend en een jaar later erkende de Staat de Spijkerschool. In 1892 ging men van start met een huishoudklas, die het volgende jaar werd erkend.

  erkenningen

 • 1913

  Het aantal leerlingen groeide gestadig en bij het begin van het schooljaar 1906-1907 moesten de zusters beroep doen op lekenjuffrouwen en in 1913, aan de vooravond van WOI, werd de komst van de honderdste leerlinge gevierd. De leerlingen kwamen werkelijk van overal: uit eigen streek, uit grote steden, van over de noordergrens en zelfs vanuit Engeland.

  100ste leerling

 • 1 oktober 1918

  Op 1 oktober 1918 gaat de “Landelijke Huishoudschool” met 16 leerlingen van start. Alles kan er geleerd worden, zelfs het koemelken! Deze school werd in 1934 erkend en telde toen reeds 44 leerlingen.

  Landelijke Huishoudschool

 • 1943

  De wereldoorlogen deden de activiteiten niet afnemen, het aantal leerlingen groeide zelfs tijdens de oorlogsjaren. 1943, dus tijdens WOII, start van de “Moderne Humaniora”.

  Moderne Humaniora

 • De jaren '50

  De Landelijke Huishoudschool werd vanaf 1952 een volledige afdeling voor technisch- en beroepsonderwijs. Het Spijker werd ook betrokken in de schoolstrijd van 1955. Op 24-25-26 maart gingen de schoolpoorten toe en het lekenpersoneel trok naar de Brusselse betoging. Men zette de actie kracht bij door voordrachten te houden en door de oprichting van de oudervereniging.

  Oudervereniging

 • 27 januari 1959

  Op 27 januari 1959 ontving men de toelating om een hogere cyclus Moderne Humaniora in te richten en op 1 september startte de Latijnse afdeling.

  hogere cyclus

 • 1 september 1967

  Onder impuls van zuster Augusta ging op 1 september 1967 de Hotelschool van start.

  Hotelschool

 • 1977

  Toen er in 1977 ook een kinderdagverblijf kwam, was de cirkel rond. Men kan op het Spijker begeleiding en opvoeding vinden vanaf de geboorte tot volwassenheid.

  van geboorte tot volwassenheid

 • 1995

  In 1995 werden de Humaniora en de Lagere school “gemengd”: de jongens deden hun intrede. Vandaag vormt de school een groot geheel aan drie straten (Gelmelstraat, Antoon de Lalaingstraat en de Lindendreef) met in het centrum het oude, rustige park.

  gemengd

’t ASO Spijker leeft

Naast leren wordt er ook geleefd op onze school. Daar horen projectdagen, feesten en leuke activiteiten bij.

Startdagen

Een goede start maken we samen! Met je nieuwe klas ga je op stap om elkaar beter te leren kennen via gesprekken, sport & spel in plaats van lesdagen. Want in een klas leer je niet alleen, je leeft er ook in! Daar investeren we dus graag tijd in.

Lees meer