ASO Spijker – Studieaanbod: Grieks – Latijn

Grieks – latijn

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn.
De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een
dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als
systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in
de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van
Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de
Westerse wereld.

De pool Grieks brengt je in contact met
meesterwerken van de Griekse literatuur. Je
tracht er de boodschap en vormgeving van te
ontdekken en te interpreteren. Je komt
eveneens tot de ontdekking dat de Griekse
auteurs de grondleggers zijn geweest van
literaire genres die in het Westen voor het eerst
tot bloei zijn gebracht.

Specifiek voor de studierichting:
• Grieks
• Latijn

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Esthetica 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Grieks 5 4
Latijn 5 4
LO 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4