ASO Spijker – Studieaanbod: Wetenschappen – Wiskunde

wetenschappen – wiskunde

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

In een studierichting met de pool wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Zowel het bestuderen van de theoretische opbouw van een wiskundige redenering als het zelfstandig kunnen toepassen van wiskundige kennis in een nieuwe context zijn belangrijk. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

In deze richting hebben leerlingen de keuze tussen een aanvulling van het vak wiskunde tot 8 lesuren per week of een aanvulling van de wetenschappen met het vak wetenschappelijke methodiek en een extra uur fysica in het 6e jaar.

Specifiek voor de studierichting:

• Uitgebreid pakket wiskunde
• Informaticawetenschappen: algoritmen en
programmeren
• Uitgebreid pakket wetenschappen:
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica
• Onderzoeksvaardigheden

5e 6e
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 / – – / 1
Frans 3 3
Fysica 2 3 / 2
Informaticaweten-
schappen
– / 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 / 8 6 / 8
Wetenschappelijke
methodiek
2 / – 2 / –