ASO Spijker – Studieaanbod: Economie – Wiskunde

economie – wiskunde

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.
Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van
ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun
onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om
economische problemen op te lossen.
In een studierichting met de pool wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog
niveau van algemeenheid en abstractie. Zowel het bestuderen van de theoretische opbouw van
een wiskundige redenering als het zelfstandig kunnen toepassen van wiskundige kennis in een
nieuwe context zijn belangrijk. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te
gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Specifiek voor de studierichting:
• Analyse van macro- en micro-economische
concepten
• Aspecten van financiering en fiscaal recht
• Accounting en analyse van de jaarrekening
• Uitgebreid pakket wiskunde
• Informaticawetenschappen: algoritmen en
programmeren

 

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Economie 5 5
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 1 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
L.O. 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Informaticaweten-
schappen
1 0