ASO Spijker – Studieaanbod: Latijn – Wetenschappen

latijn – wetenschappen

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid
pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper
inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem
vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in
de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van
Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de
Westerse wereld.

Daarnaast komen de kernwetenschappen
aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en
wiskunde op een deductieve, empirische en
probleemoplossende manier aan bod. De
leerlingen denken conceptueel mee vanuit
wiskunde over natuurwetenschappelijke
vragen.

Specifiek voor de studierichting:

• Latijn
• Onderzoeksvaardigheden
• Uitbreiding wiskunde: matrices, functies,
integralen, statistiek
• Uitgebreid pakket wetenschappen:
aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica

5e 6e
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 5 4
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4