ASO Spijker – Studieaanbod: Economie – Moderne Talen

Economie – moderne talen

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen.
Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van
ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun
onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om
economische problemen op te lossen.
Daarnaast verdiepen ze hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven)
in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van
verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Ook de reflectie op taal
en de kennismaking met anderstalige literatuur nemen een belangrijke plaats in.

Specifiek voor de studierichting:
• Analyse van macro- en micro-economische
concepten
• Aspecten van financiering en fiscaal recht
• Accounting en analyse van de jaarrekening
• Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies,
integralen, statistiek
• Uitgebreid pakket moderne talen: Engels,
Frans, Nederlands: taalsystematiek,
communicatieve vaardigheden, literatuur
• Duits

 

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Economie 5 5
Engels 3 3
Esthetica 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 3