ASO Spijker – Studieaanbod: Moderne talen – Wetenschappen

moderne talen – wetenschappen

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen.

Daarnaast verdiepen ze hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven)
in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van
verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Ook de reflectie op taal
en de kennismaking met anderstalige literatuur nemen een belangrijke plaats in.

Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op
een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken
conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Specifiek voor de studierichting:

• Uitgebreid pakket moderne talen: Engels,
Frans, Nederlands: taalsystematiek,
communicatieve vaardigheden en literatuur
• Duits
• Uitbreiding wiskunde: matrices, functies,
integralen, statistiek
• Onderzoeksvaardigheden
• Uitgebreid pakket wetenschappen:
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica

5e 6e
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 3 3
Engels 3 3
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4