ASO Spijker – Studieaanbod 4de jaar

ONS VIERDE JAAR

Schooljaar 2023 – 2024

Het derde jaar start op 1 september 2023 met een nieuwe lessentabel. Vanaf 1 september 2024 volgt het vierde jaar. De nieuwe lessentabel vind je door verder te scrollen naar onder.

Al onze richtingen in de tweede graad zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen, dat
betekent dat ze een voorbereiding zijn op een breed gamma van studierichtingen in het hoger
onderwijs na de derde graad. Aan het gekende aanbod hebben we de nieuwe richting Moderne
talen toegevoegd.

We willen wat goed loopt in ons huidige aanbod behouden. Daarom kiezen we er voor om de
vakken muziek en beeld een plaats te geven om elk talent aan bod te laten komen in een brede,
algemene vorming. We voegen waar mogelijk een extra uur toe aan de richtingsvakken, zodat in
die vakken er meer ruimte is om in te spelen op de interesse van de leerlingen. Een overzicht van alle studierichtingen in de tweede graad, vind je op de website ‘Onderwijskiezer’ van het CLB

EW HUW MT NW LAT & GL
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 2 1
Chemie 1 1 1 2 1
Fysica 1 1 1 2 1
Wiskunde 5 4 4 5 5
Engels 2 2 3 2 2
Frans 4 4 4 4 3
Nederlands 4 4 5 4 4
Duits 1 2 1 1(-)
Godsdienst 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Muziek 1 1 1(-)
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Economie 4 1
Communicatie-
wetenschappen
1
Kunstbeschouwing 2
Filosofie
Sociologie & psychologie 3
LAB² 2
Latijn 5 (4)
Mediawijsheid
Grieks – (4)
Informatica 1 1 1 1 1 (-)

ONS VIERDE JAAR

Schooljaar 2024 – 2025

Wij kiezen er voor om binnen de lessentabellen waar mogelijk ruimte te creëren om de sterke, vernieuwende kenmerken uit de eerste graad plaats te geven. Zo zal u in de meeste lessentabellen een uur differentiatie terug vinden, waarmee we tijd maken voor remediëring of uitbreiding voor enkele vakken, op basis van de behoefte van de leerling. Daarnaast willen we wat goed loopt in ons huidige aanbod zeker behouden. Zo kiezen we er bewust voor om de vakken muziek en beeld een plaats te geven om elk talent aan bod te laten komen in een brede vorming.

Al onze richtingen in de tweede graad zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen, dat betekent dat ze een voorbereiding zijn op een breed gamma van studierichtingen in het hoger onderwijs na de derde graad.

We geven via de download voor elke richting van onze school een beschrijving van het profiel en de lessentabel. Naast de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen, zijn er binnen de modernisering ook domeingebonden doorstroomrichtingen, richtingen met een dubbele finaliteit en richtingen met een arbeidsmarktgerichte finaliteit. Een overzicht van alle studierichtingen in de tweede graad, vind je op de website ‘Onderwijskiezer’ van het CLB

GL LAT MT NW EW HW
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 2 1 1
Chemie 1 1 1 2 1 1
Fysica 1 1/2 1 2 1 1
Wiskunde 5 4/5 4 5 4/5 4
Engels 2 2 3 2 2 2
Frans 3 4/3 4 4 4 4
Nederlands 4 4 5 4 4 4
Duits 2/1 2 1 2/1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Muziek 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Economie 1 5
Communicatie-
wetenschappen
2
Kunstbeschouwing 2
Filosofie 2
Sociologie & psychologie 3
LAB² 2
Grieks 4
Latijn 4 5