ASO Spijker – Studieaanbod 2de jaar

ONS tweede JAAR

In het tweede jaar heb je keuze uit vier verschillende opties. Je kan Latijn, Grieks- Latijn, Mod. talen & wet. (Moderne talen & Wetenschappen) of STEM-Wetenschappen volgen.

Een lesweek telt 32 lesuren van 50 minuten. Het vak ICT wordt een aantal keer per jaar in projectvorm aangeboden. We gaven het de naam ‘Marco Polo’ en nemen de leerlingen mee in een tocht doorheen de ICT-wereld.

Latijn Grieks-Latijn Mod. talen &wet. STEM-wet
Engels 2 2 2 2
Frans 4 3 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Wiskunde 5 4 5 5
Muziek 1 1 1 1
Beeld 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2
Natuur-
wetenschappen
1 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Latijn 5 4
Grieks 3
Moderne talen 3
Weten-
schappen
2
STEM 5