ASO Spijker – Studieaanbod 1ste jaar

ONS EERSTE JAAR

In het eerste jaar heb je keuze uit vier verschillende opties. Je kan Algemene Vakken (AV), Latijn, STEM of MT&C (Moderne talen & Cultuur) volgen.

De lessentabel is voor alle opties dezelfde, behalve voor de hoofdvakken en optiesspecifieke vakken. Deze zijn blauw gemarkeerd in de tabel.

Een lesweek telt 32 lesuren van 50 minuten. Het vak ICT wordt een aantal keer per jaar in projectvorm aangeboden. We gaven het de naam ‘Marco Polo’ en nemen de leerlingen mee in een tocht doorheen de ICT-wereld.

AV Latijn STEM MT&C
Engels 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Sport 2 2 2 2
Mens & Samenleving 2 2 2 2
Muziek 1 1 1 1
Beeld 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2
Natuur-
wetenschappen
2 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2
Frans 5 4 4 4
Nederlands 6 4 5 5
Wiskunde 5 4 4 5
Klassieke talen 4
Moderne talen & cultuur 2
STEM 3