Schoolcultuur

We stellen ons voor

Op deze pagina staan we, met een voet op vandaag en een kwinkslag naar onze geschiedenis, stil bij wie we zijn en waar we als school voor willen staan.

- wie is wie
- onze visie
- onze geschiedenis
- het schoolreglement

Wie is wie

Patricia Goris Pedagogisch directeur
patricia.goris@spijker.be

Dorien Roelen Leerlingendirecteur
dorien.roelen@spijker.be

Mieke Willems Graadcoördinator 1e graad
mieke.willems@spijker.be

Jordi Acket Graadcoördinator 2e graad
jordi.acket@spijker.be

Annemie Janssens Graadcoördinator 3e graad
annemie.janssens@spijker.be

jong kunnen zijn

onze visie

We vinden het uiteraard belangrijk dat onze jongeren de juiste kennis en vaardigheden meekrijgen, zodat ze goed zijn voorbereid op hun verdere studies. Het spreekt dan ook voor zich dat we de kwaliteit van ons onderwijs steeds met veel zorg proberen te bewaken. Maar in die zes jaren dat jongeren op onze school rondlopen, moeten ze vooral ook jong kunnen zijn: ze moeten kunnen genieten, hun vizier verbreden, hun talenten ontdekken en hun minder sterke kanten proberen te aanvaarden. Ze moeten de ruimte hebben om te zoeken en ze hebben het voorrecht om in de fout te mogen gaan opdat ze hun fouten zelf zouden kunnen rechtzetten. Wij willen graag een school zijn die meer is dan een kweekvijver van toekomstig succes. Wij willen graag een school zijn die barst van het leven waar leerlingen -ook al is dat bewijs toch net iets te moeilijk of die woordenlijst echt te lang- met goesting naartoe komen. Onze ploeg barst in elk geval van goesting om van het leven hier op school een warme tijd te maken die beklijft omwille van de ervaringen, maar ook omwille van de inhoud van onze opleidingen. Hoe we dat engagement precies concreet proberen na te komen, kan u nalezen in ons pedagogisch project dat we hebben samengevat onder een aantal kernwoorden.