ASO Spijker – Studieaanbod: Moderne talen – Wetenschappen

moderne talen – wetenschappen

De pool wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken.  Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

– Communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen,…)
– Competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …)
– Interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren)

5e 6e
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 3 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Vrije ruimte 2