ASO Spijker – Studieaanbod: Latijn – Wiskunde

Latijn – wiskunde

De pool Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht. In deze studierichting met de pool wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Zowel het bestuderen van de theoretische opbouw van een wiskundige redenering als het zelfstandig kunnen toepassen van wiskundige kennis in een nieuwe context zijn belangrijk.

Je kan ervoor kiezen om de cursus wiskunde uit te breiden tot acht uur per week, om zo de verschillende deelcomponenten van de wiskunde op een nog hoger niveau te bestuderen
en tegelijk andere boeiende facetten van de wiskunde te verkennen. Deze optie is bij uitstek geschikt voor leerlingen die overwegen in het hoger onderwijs een wiskundige of wetenschappelijke richting uit te gaan. Leerlingen die kiezen voor 6 uur wiskunde breiden hun vakkenpakket uit met 2 uur Duits in het 5de jaar en maken een persoonlijke keuze voor 2 uur vrije ruimte in het 6de jaar.

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 2 / 0
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 5 4
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 / 8 6 / 8
Vrije ruimte 2 / 0