ASO Spijker – Studieaanbod: Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Binnen het vak cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Cultuurwetenschappen 4 3
Duits 1 1
Engels 3 2
Esthetica 1 1
Frans 3 4
Gedragswetenschappen 4 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Vrije ruimte 2