ASO Spijker – Studieaanbod: Grieks – Latijn

Grieks – latijn

Bij Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak en
maatschappijkennis. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

De pool Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres, filosofische ideeën, sociologische aspecten die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.

Beide polen geven je een brede inkijk in het verleden van onze maatschappij en wapenen je zo voor de toekomst. Door de studie van parallellen en verschillen verbreed je je wereldbeeld en creëer je historische én actuele inzichten. Je verplaatst je je in andere culturen en ideeën en verdiept je eveneens in je eigen wereldbeeld.

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Grieks 5 4
Latijn 5 4
LO 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Vrije ruimte 2