ASO Spijker – Studieaanbod 4de jaar

ONS VIERDE JAAR

Wij kiezen er voor om binnen de lessentabellen waar mogelijk ruimte te creëren om de sterke, vernieuwende kenmerken uit de eerste graad plaats te geven. Zo zal u in de meeste lessentabellen een uur differentiatie terug vinden, waarmee we tijd maken voor remediëring of uitbreiding voor enkele vakken, op basis van de behoefte van de leerling. Daarnaast willen we wat goed loopt in ons huidige aanbod zeker behouden. Zo kiezen we er bewust voor om de vakken muziek en beeld een plaats te geven om elk talent aan bod te laten komen in een brede vorming.

Al onze richtingen in de tweede graad zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen, dat betekent dat ze een voorbereiding zijn op een breed gamma van studierichtingen in het hoger onderwijs na de derde graad. Het aanbod aan richtingen blijft ongeveer hetzelfde als het huidige aanbod. U zal merken dat enkele richtingen een andere naam kregen. We zijn blij dat we ook de nieuwe richting moderne talen kunnen aanbieden.

We geven verderop voor elke richting van onze school een beschrijving van het profiel en de lessentabel. Naast de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen, zijn er binnen de modernisering ook domeingebonden doorstroomrichtingen, richtingen met een dubbele finaliteit en richtingen met een arbeidsmarktgerichte finaliteit. Een overzicht van alle studierichtingen in de tweede graad, vind je op de website ‘Onderwijskiezer’ van het CLB

EW HUW MT NW * LAT & GL **
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 2 1
Chemie 1 1 1 2 1
Fysica 1 1 1 2 1
Wiskunde 5 4 4 5 5
Engels 2 2 3 2 2
Frans 4 4 4 4 3
Nederlands 4 4 5 4 4
Duits 1 2 1 1(-)
Godsdienst 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Muziek 1 1 1(-) 1(-)
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Economie 4 1
Communicatie-
wetenschappen
1
Kunstbeschouwing 2
Filosofie 2
Sociologie & psychologie 3
LAB² – (2)
Latijn 5 (4)
Mediawijsheid 1 (-)
Grieks – (4)
Informatica 1 1 1 1 1 (-)

Legende

= richting-specifiek leerplan = leerplan verdiepte basis

* De uren tussen haakjes gelden enkel indien je kiest voor de aanvulling LAB²
** De uren tussen haakjes gelden voor Grieks-Latijn