Economie - moderne talen

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Economie 5 5
Engels 3 3
Esthetica 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 3