De samenstelling van VZW Spijker

Voorzitter
de heer Paul Vanderhallen

Leden
mevrouw Chris Baets-Lenaerts
de heer Cyriel Gulickx
de heer Karel Raeymaekers
de heer Dirk Schroé
de heer Jef Syroit
de heer Roger Van Aperen
mevrouw Katleen Herrijgers
mevrouw Marie-Hélène van Tichelen

Adviserende leden
mevrouw Katelijne Dijckmans
mevrouw Greet Kesselaers
de heer Luc Meynen
mevrouw Mieke Michielsen
de heer Ruud Oomen