Wij besteden zowel aandacht aan het leren als aan het leven op school. Een goede sfeer creëren, duidelijk maken dat pesten echt niet kan en regelmatig feesten, dat doen wij allemaal om ervoor te zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat af en toe plezier hebben op school een voorwaarde is om ook goed te willen leren en werken voor die school.

Heel wat filmpjes over de school vind je op ons YouTube kanaal. Hieronder alvast een voorbeeld van een clipje.Via het keuzemenu links krijg je al een eerste blik op onze school. Verdere info krijg je uiteraard tijdens de openklasdag, de opendeurdag en/of op een ander info- of inschrijfmoment.
Het spijkerteam

Vind jij het ook zo spannend?
Een nieuwe grote school waar je nog niet iedereen kent!

"Waar is mijn lokaal?" zal je je afvragen of "Wie zijn mijn juffen en meesters? Of moet ik nu mevrouw en mijnheer zeggen?" Dat is allemaal heel spannend, dat begrijpen we. Toch hoef je niet echt zenuwachtig te zijn. Dit luik op onze website is helemaal voor jou bedoeld. Je vindt hier al heel wat antwoorden op je vragen.

In het filmpje hieronder vertellen onze eerstejaars alvast hoe zij de stap naar de grote school hebben beleefd. En wees maar zeker dat ze het even spannend vonden als jij.
Filmpje


In het menu 'Start van het schooljaar' lees je ook informatie over de eerste schooldagen en over de onthaalavond voor nieuwe leerlingen in het 1ste jaar. Eind augustus word je samen met je mama en papa uitgenodigd om kennis te maken met je titularis, met je klas, met je lokaal en noem maar op.

Je zal je draai wel snel vinden!
En om ook je klasgenoten snel te leren kennen, zijn er de tweede week al startdagen.
Eerste schooldag, onthaalavond en startdagen
Onze school voorziet in een brede basiszorg voor alle leerlingen. Zo kan je bij je vertrouwenspersoon terecht voor een goed gesprek, of helpt je titularis bij het opmaken van een studieplanning, of kan je na schooltijd in de avondstudie blijven. Je kan met je klasgenoot naar de bijwerkklas (wiskunde, Frans en Latijn) of samen naar de braingym. Als die brede basiszorg niet volstaat, staat een team zorgcoördinatoren klaar om een gepaste aanpassing op maat van elke leerling te zoeken. Uiteraard is het belangrijk dat dit gebeurt in overleg met jou, je ouders en de CLB-medewerkers.
BegeleidingSinds september 2016 zijn wij gestart met een vernieuwd aanbod in onze 1ste graad. We lichten de wijzigingen hieronder toe, een meer aanschouwelijke voorstelling vindt u in het animatiefilmpje op deze pagina (of rechtstreeks via deze link). De lessentabellen vindt u eveneneens op deze pagina. Het programma voor leerlingen die in de 1ste graad kiezen voor Latijn blijft ongewijzigd. Wij zijn blij dat jaarlijks een groot aantal leerlingen in onze school kiezen voor het 1ste jaar met 5 uur Latijn en initiatie Grieks. Wij blijven meer dan ooit overtuigd van de vormende waarde van deze klassieke talen!

Daarnaast bieden wij al onze leerlingen bovenop de brede, algemene basisvorming tijdens enkele lesuren een keuze aan voor een accent volgens hun interesse.

Wat kan je kiezen in ons eerste jaar?

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan is Latijn iets voor jou: je ontdekt de wondere wereld van de Griekse en Romeinse goden en de fantastische verhalen van hun mythologie. Je maakt kennis met de bouwers van het geweld(dad)ige Colosseum, de uitvinders van de wellness, maar ook met de leer-, speel- en leefwereld van de Grieken en de Romeinen. Latijn maakt het leren van woorden in andere talen gemakkelijker en geeft je inzicht in hoe talen als Engels, Frans en zelfs Nederlands opgebouwd zijn. Een Latijnse tekst is een puzzel die speurwerk vraagt en die ons de wereld van nu doet begrijpen. Kortom: wil jij ervoor gaan om de bron van onze taal en cultuur te leren kennen?

Leerlingen die kiezen voor het accent STEM zullen wekelijks gedurende 3 lesuren uitgedaagd worden in vakoverschrijdende projecten in de domeinen wetenschappen, techniek, wiskunde en informatica. In een samenleving die steeds meer vorm krijgt door wetenschap en techniek willen we daarop inspelen door leerlingen te prikkelen om zich in wetenschappelijke en wiskundige materie te verdiepen. Dit willen we doen door hen te leren waarnemen, zélf te laten zoeken naar strategieën om een wetenschappelijk vraagstuk op te lossen en die mogelijke oplossingen effectief te laten uitvoeren.

We zullen hen ook laten kennismaken met abstracte wetenschappelijke kennis. Daarnaast zouden we graag leerlingen kritisch met wetenschap en techniek zien omgaan en hen laten nadenken over wetenschappelijke en technische evoluties.

Wanneer leerlingen kiezen voor MaTCH zullen zij gedurende 2 uur per week werken aan projecten in verband met maatschappij, taal en cultuur in de brede zin. We willen hen leren maatschappijkritisch te zijn door hen dingen vanuit een ander standpunt te laten bekijken. We willen hen kritisch leren nadenken over hun eigen ideeën over taal en cultuur. We zullen trachten hun culturele empathie te ontwikkelen, door open te staan voor andere culturen om zo beter zicht te krijgen op de eigen cultuur. Bij dit alles zal het ontwikkelen van de taalvaardigheid in een functionele context, zowel binnen het Nederlands als de moderne vreemde talen een belangrijke plaats krijgen. We willen immers leerlingen vormen die de maatschappij van vandaag begrijpen door de culturele en sociale wortels ervan onder de loep te nemen.

Sommige 11-jarigen weten bij de instap in het 1ste jaar nog niet zo goed waar hun interesse het meest naartoe gaat en zijn nog volop bezig met het ontdekken van hun talenten. Zij maken het liefst van al nog geen keuze. Voor hen voorzien wij een lessentabel waarbij de belangrijke basisvakken uit het eerste jaar moderne (wiskunde en Frans) een uur extra krijgen. In dat extra uur wordt er - vertrekkend vanuit de basisleerstof - in deelgroepen gewerkt volgens de behoeften van de verschillende leerlingen. Voor sommigen biedt dit ruimte om op eigen tempo te remediëren, voor anderen kansen om te verdiepen en zich te laten uitdagen in één van beide vakken.

Wat zij ook kiezen in de 1ste graad, alle richtingen in de 2de en de 3de graad blijven mogelijk. Door deze keuze willen we onze leerlingen prikkelen door hen aan te spreken op hun interesses en hen extra motiveren door hen op een eigentijdse en uitdagende manier te laten leren. We willen iedereen uitdagen om een positieve keuze te maken om zo meer voldoening te halen uit hun studies.

Hoe ziet de lessentabel eruit voor het 1ste jaar?

Deze lessentabel gaat in vanaf 1 september 2016.
Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Frans
Geschiedenis
Latijn, met initiatie Grieks
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Nederlands
Plastische opvoeding
Techniek
Wiskunde

TOTAAL
2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
1 uur
5 uur
2 uur
1 uur
5 uur
2 uur
2 uur
4 uur

32 uur per week
Informatica wordt in de vakken en projecten geïntegreerd.

Deze lessentabel gaat in vanaf 1 september 2016.
Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Nederlands
Plastische opvoeding
Techniek
Wiskunde
Project STEM

TOTAAL
2 uur
2 uur
2 uur
5 uur
1 uur
2 uur
1 uur
6 uur
2 uur
2 uur
4* uur
3 uur

32 uur per week
* wiskunde komt uitgebreid aan bod binnen het project STEM
Informatica wordt in de vakken en projecten geïntegreerd.

Deze lessentabel gaat in vanaf 1 september 2016.
Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Nederlands
Plastische opvoeding
Techniek
Wiskunde
Project Taal en cultuur

TOTAAL
2 uur
2 uur
2 uur
5 uur
1 uur
2 uur
1 uur
6 uur
2 uur
2 uur
5 uur
2 uur

32 uur per week
Informatica wordt in de vakken en projecten geïntegreerd.

Deze lessentabel gaat in vanaf 1 september 2016.
Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Nederlands
Plastische opvoeding
Techniek
Wiskunde
Differentiatie Frans en wiskunde

TOTAAL
2 uur
2 uur
2 uur
5 uur
1 uur
2 uur
1 uur
6 uur
2 uur
2 uur
5 uur
2 uur

32 uur per week
Informatica wordt in de vakken en projecten geïntegreerd.Ons model is daarenboven flexibel. Voor welk accent er ook gekozen wordt (aanvulling Frans en wiskunde, MATCH of STEM) die keuze kan bij de start van het 2de jaar nog gewijzigd worden. Instappen in de richting Latijn vanuit een andere keuze is na het 1ste jaar niet meer mogelijk.

Meer toelichting krijgt u ook nog op onze verschillende infomomenten.


We starten om 19u00 in de Rabboenizaal. Je komt te weten in welke klas je zit, wie je klasgenoten zijn en wie je titularis is. We controleren ook of je boeken reeds thuis geleverd zijn door de verhuurdienst van de Standaard Boekhandel. Zo kan je op 1 september met een gerust gevoel naar school vertrekken.
31 augustus 2018 - Onthaalavond
We gaan gedurende de dag tijd nemen om elkaar te leren kennen, maar we gaan ook heel wat te weten komen over het leven en leren op het Spijker. Onze welkomstmap is onze veilige gids voor de eerste schooldag.
3 september 2018 - Eerste schooldag
We starten de dag opnieuw met onze titularis, maar leren vandaag ook onze verschillende vakleerkrachten kennen. De eerste lessen zullen starten en we komen te weten welke schoolbenodigdheden we nodig hebben voor de vakken.
4 september 2018 - Tweede schooldag
We gaan twee dagen op ontdekking in onze school, in onze buurklassen, bij onszelf, ... Het worden gezellige en ontspannende dagen om je volledig te laten inburgeren als spijkerkop. De invulling van deze dagen is nog een verrassing!!
13 en 14 september 2018 - Startdagen


08.20 uur - naar de klas
08.30 uur - 1ste lesuur
09.20 uur - 2de lesuur
10.10 uur - speeltijd
10.25 uur - 3de lesuur
11.15 uur - 4de lesuur
12.05 uur - middagpauze
13.15 uur - 5de lesuur
14.05 uur - 6de lesuur
14.55 uur - speeltijd
15.10 uur - 7de lesuur
16.00 uur - einde schooldag
Elke maandag is er tussen 12.50u en 13.15 uur een klasuur, waarin vakoverschrijdende of vakgebonden onderwerpen aan bod kunnen komen. Woensdag stoppen de lessen om 12.00 uur.

Begin dit jaar volgden we Ans en Lander tijdens een gewone schooldag hier bij ons. Ze vertellen jou in onderstaand filmpje hoe een doordeweekse schooldag er uitziet. Wil je het toch liever met je eigen ogen zien!? Je bent welkom op onze openklasdag op 2 maart 2016. Inschrijven hiervoor kan vanaf februari.
een schooldag op het spijker
Zoals je hierboven in het filmpje van de school al zag, zijn er tal van middagactiviteiten op onze school. Zo zijn er bijwerkklassen voor leerlingen die graag een extra woordje uitleg krijgen van klasgenoten, of kan je deelnemen aan ontspannende activiteiten zoals middagsport, schaakklas, muziekklas, klassencompetitie, pingpongen, enz. Ook kan je genieten van ons prachtige park, activiteiten op het sportplein of sla gezellig een babbeltje met klasgenoten op de speelplaats.
middagactiviteiten

Zolang het Spijker bestaat, is ook het leerkrachtenfeest, het LKF een begrip! Naar jaarlijkse traditie organiseren onze zesdejaars tegen het eind van de maand januari een groots opgezet spektakel om hun leerkrachten te bedanken. De zesdejaars schrijven het verhaal, bedenken het hele scenario en begeleiden een 200-tal leerlingen uit de lagere jaren naar het opvoeren van een prachtige show. Jaarlijks staan we versteld van de diverse talenten van onze leerlingen die we op dat moment mogen aanschouwen. Een traditie om fier op te zijn!
Leerkrachtenfeest, LKF

Elk jaar opnieuw stijgt de spanning tegen begin december: zal de Sint ook dit jaar weer naar het Spijker komen? Hij is tot nu toe al elk jaar gekomen, maar steeds opnieuw is het vol spanning afwachten of de creatieve brieven en de Sinterklaasliedjes zullen beantwoord worden met een bezoek en bijhorend Sinterklaastoneel door de leerkrachten.
De Sint

Meestal op een zonnige middag in mei eten we met zijn allen buiten tijdens onze jaarlijkse picknick. De leerlingenraad van de 2de graad steekt dit evenement in mekaar: zij kiezen een thema waarin elke klas attributen zoekt of zich verkleedt en zij zorgen voor muziek en een geweldige sfeer.
Picknick

Wij geloven dat leerlingen pas goed kunnen studeren als ze zich ook goed kunnen ontspannen en voor velen betekent dat actief bezig zijn. Daarom vinden wij het prima dat onze LO-collega's jaarlijks een sportdag organiseren voor al onze leerlingen. Daarnaast zijn we blij dat we vanaf september een splinternieuw voetbalveld in kunstgras en een Finse looppiste in gebruik kunnen nemen.
Sport op school

Uiteraard vinden wij het als school heel belangrijk deze boodschap uit te dragen naar onze leerlingen. Het hele schooljaar door werken we preventief aan pesten door te proberen voor een goede sfeer te cre‘ren zowel in de school als geheel als in elke klas afzonderlijk. Daarnaast pakken wij pesten aan wanneer het ons gemeld wordt en organiseren we jaarlijks in de Vlaamse week tegen het pesten heel wat activiteiten, zoals "Spijker zingt en danst" om dit thema onder de aandacht te brengen en de sfeer op school een boost te geven.
Pesten dat kan niet!

Op welk moment bereiden we een klasactiviteit voor onze leerlingen? Wanneer voeren we een klasgesprek rond een conflict in de klas? Wat is een geschikt moment om nieuwe afspraken over de orde op het domein te bespreken? En wanneer wordt de kamerverdeling besproken voor onze startdagen? Al deze vragen en nog veel meer kunnen aan bod komen tijdens het klasuur, een handig, wekelijks halfuurtje dat de titularis samen met de klas tijd heeft voor andere zaken dan het gewone lesgebeuren.
Klasuur

Wil je tijdens de pauzes graag je energie kwijt of heb je nood aan wat frisse lucht in een groene omgeving? Dan kan je in ons park terecht! Ook sommige lessen kan je leerkracht laten doorgaan in de natuur. Daarvoor hebben wij midden in ons park een openluchtklas.
Park met openluchtklas


De groene omgeving van de school maakt er naartoe fietsen heel aangenaam. Daarom kiezen ook veel leerlingen ervoor om met de fiets naar school te komen. De fietsenstallingen zijn tijdens de lesuren niet vrij toegankelijk om diefstal tegen te gaan. Maar veiligheid voorop... Klik op onderstaande afbeelding om een overzicht te krijgen van veilige routes naar school en de gevaarlijke punten!
met de fiets
De school is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, er rijden heel wat bussen die stoppen aan de halte van het Spijker. Vaak worden er extra-bussen ingelegd bij het begin en het einde van de lessen. Bovendien regelt De Lijn in de proefwerkperiodes de busdiensten volgens de uren van de proefwerken. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij De Lijn, Tel. 014/ 47 14 90 of www.delijn.be.
met het openbaar vervoer


Zit je nu in het 6de leerjaar, dan stellen we onze school graag aan jou en je ouders voor op onze openklasdag.
Deze dagen gaan door op zaterdag 23 februari, van 10 u. tot 12.30 u., onthaal vanaf 9.30 u. aan de Rabboenizaal en op woensdag 27 februari van 13.30 u. tot 16 u., onthaal vanaf 13 u.

U kan voor deze dagen inschrijven via onze website vanaf 15 januari.

Ook op de opendeurdag op zondag 5 mei ontvangen we alle bezoekers tussen 10 u. en 16 u.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf de opendeurdag op zondag 5 mei en nadien elke schooldag tijdens de schooluren, liefst na afspraak. U kan ook inschrijven tijdens de extra inschrijfavond op dinsdag 7 mei tussen 19 u. en 20 u. Tijdens de zomervakantie kan u komen inschrijven van 1 tot en met 10 juli, van 9 u. tot 17 u. en vanaf 16 augustus, enkel na afspraak.